Historia Ratusza

Historia Ratusza

Kościański ratusz pochodzi z lat 90. XVIII w. Jest prostokątnym, podpiwniczonym 3 piętrowym budynkiem. Nad dwuspadowym dachem wznosi się wieża z zegarem produkcji Carla Weissa z Głogowa, zamontowanym w 1893 r. Pierwotnie główne wejście znajdowało się po wschodniej stronie budynku, ostatecznie przeniesione zostało na stronę zachodnią.

Początkowo w Ratuszu siedzibę miały władze miasta, sąd oraz znajdowało się w nim więzienie. Później znajdował się w nim komisariat policji i Miejska Kasa Oszczędności. Ratusz przeszedł gruntowny remont w 1914 roku. Wówczas w budynku uruchomiono centralne ogrzewanie, oświetlenie gazowe oraz przebudowano wewnętrzną klatkę schodową. W tym czasie powstał istniejący do dziś wystrój sali reprezentacyjnej. W dwudziestoleciu międzywojennym ratusz pozostawał siedzibą władz miasta. W tym czasie budynek został zelektryfikowany i wyposażony w centrale telefoniczną. We październiku 1939 roku pod południową ścianą budynku odbyły się dwie publiczne egzekucje, które zaraz po wojnie upamiętniono kamiennymi tablicami. W okresie powojennym budynek pełnił funkcje administracyjne oraz był siedzibą kasy oszczędności. Na początku lat osiemdziesiątych do ratusza wprowadziło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej i Muzeum Regionalne, które w chwili obecnej zajmuje największą ilość pomieszczeń. Kolejne remonty rozpoczęto w latach 90-tych XX w. Wówczas odnowiono zegar ratuszowy, wykonano nowe zwieńczenie wieży oraz wyremontowano dach ratusza. 

W 2019 z wykorzystaniem funduszy europejskich przeprowadzono generalny remont dostosowując budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz wybudowano windę, a w wieży zegarowej odrestaurowano zegar oraz wykonano punkt widokowy. 

Obecnie w ratuszu działają: Urząd Stanu Cywilnego, Muzeum Regionalne, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, a wkrótce rozpocznie działalność Punkt Informacji o Regionie.