"Królewskie miasto Kościan"

W otoczeniu gotyckich i barokowych łuków ekspozycja wprowadza widza w historię miasta Kościana poczynając od XIV, a kończąc na XVIII wieku. Wystawa dzięki zgromadzonym artefaktom opisuje życie duchowe i materialne ówczesnych mieszkańców, przybliża wiedzę o historycznych często nieistniejących już dziś budowlach, czy XVI wiecznym wodociągu. 

Centralne miejsce ekspozycji zajmuje diorama miasta Kościana z początku XVII wieku. Na makiecie o wymiarach 2,5 x 3 m przedstawiającej miasto wraz z przedmieściami zlokalizowano 40 poświadczonych w źródłach obiektów historycznych w skali 1:380.

Zwiedzającym udostępniono panel dotykowy, umożliwiający uzyskanie informacji o historycznych budynkach na dioramie, filmy poczynając od multimedialnej prezentacji wykorzystującej video mapping bezpośrednio na dioramie poprzez film opisujący dzieje pierwszego znanego w historii Polski znaku ochronnego należącego do kościańskich sukienników a na legendzie o sukienniku Mikołaju, skierowanej do najmłodszych kończąc. 

Ekspozycja została wzbogacona o multimedia z lektorem PJM oraz udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci tabliczek kierunkowych oraz tyflografikę z opisem w alfabecie Brajla.

Gabloty z eksponatami wkomponowane w gotyckie i barokowe łuki oraz makieta dawnego Kościana

Jedna z plansz z tekstem na zaaranżowanej ceglanej ścianie z tekstem o Kościańskich sukiennikach