Historia muzeum

Historia muzeum

Początki Muzeum Regionalnego w Kościanie sięgają lat 60 XX w. Wówczas to członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej podjęli dyskusję dotyczącą powołania muzeum, które gromadziłoby pamiątki związane z Ziemia Kościańską. Realizacja planów zajęła kilkanaście lat i w 1976 roku w kamienicy nr 17 przy kościańskim Rynku uruchomiono salę muzealną, gdzie organizowano przez następne lata wystawy. 

W 1981 roku władze miejskie podjęły decyzję o utworzeniu muzeum, które rozpoczęło działalność w kwietniu następnego roku. 

Z biegiem czasu muzeum powiększało zajmowaną przestrzeń w Ratuszu przeprowadzając inwestycje i niezbędne remonty zajmowanych pomieszczeniach. 

Obecnie muzeum zajmuje większość sal w ratuszu, a ekspozycje dostępne są od pierwszego do trzeciego piętra. W 2005 r. muzeum nadano imię kościańskiego regionalisty dra Henryka Florkowskiego. 

W ciągu 40 lat działalności muzeum zorganizowało przeszło 260 wystaw czasowych i kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych, pikników historycznych, seminariów i wykładów. Dla zwiedzających dostępna jest sala wystaw czasowych oraz sześć stałych wykorzystujących multimedia, tematycznych ekspozycji.

Ponadto muzeum dąży do przystosowania wystaw stałych do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami.