Nasz patron

Dr Henryk Florkowski urodził się w 14 lipca 1921 w Lesznie. W momencie wybuchu II Wojny Światowej uczęszczał do leszczyńskiego Liceum. W okresie okupacji pracował przymusowo w Zaborowie, a następnie został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. W 1942 roku wrócił do Wielkopolski i podjął pracę w Związku Kontroli Mleka. W ramach tajnego nauczania w Lesznie zdał maturę. W latach 1945 – 1950 studiował na wydziale lekarskim w Poznaniu. Jeszcze w trakcie studiów podjął prace w Państwowym Sanatorium dla Nerwowo chorych w Kościanie. W latach 1950 – 1952 odbył służbę wojskową w szczecińskim szpitalu wojskowym. W 1949 roku zawarł związek małżeński z Ireną Miękicką z którą miał dwóch synów Andrzeja i Wojciecha. Od 1954 roku aż do momentu przejścia na emeryturę w 1980, był ordynatorem oddziału wewnętrznego szpitala powiatowego w Kościanie. Przez 4 lata pełnił w nim funkcję dyrektora. W 1967 roku obronił pracę doktorską z zakresu medycyny. W trakcie swej aktywności zawodowej angażował się w działalność wielu organizacji, między innymi był jednym z inicjatorów i współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, którego przez blisko 30 lat był wiceprezesem i prezesem, a także wieloletnim redaktorem wydawanych przez towarzystwo Pamiętników. W okresie swej działalności regionalnej opublikował ponad 200 prac i wygłosił ok. 40 wykładów na temat zagadnień związanych z ziemią kościańską.. Był organizatorem wielu seminariów, konferencji i okolicznościowych uroczystości związanych z regionem kościańskim. Za swą działalność kulturalną był wielokrotnie wyróżniany. W 2000 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Kościana. Zmarł w dniu 26 grudnia 2003 roku, pochowany został na kościańskim cmentarzu komunalnym. 30 marca 2005 roku dr H. Florkowski został patronem Muzeum Regionalnego w Kościanie.

Na czarno-białym prostokątnym zdjęciu widoczny jest w białej koszuli  dr Henryk Florkowski – patron Muzeum Regionalnego w Kościanie. Siedzi wygodnie w ciemnym fotelu przy stoliku, trzymając w jednej dłoni otwarta książkę, w drugiej zapalony papieros. Na drugim planie widoczny regał z licznymi książkami oraz piec kaflowy. Na czarno-białym prostokątnym zdjęciu widoczny jest w białej koszuli dr Henryk Florkowski – patron Muzeum Regionalnego w Kościanie. Siedzi wygodnie w ciemnym fotelu przy stoliku, trzymając w jednej dłoni otwarta książkę, w drugiej zapalony papieros. Na drugim planie widoczny regał z licznymi książkami oraz piec kaflowy.