Historia

Zbiory liczące przeszło 1100 obiektów prezentują bogatą kilkusetletnią historię mieszkańców miasta Kościana oraz bliższych i dalszych okolic aż do czasów najnowszych. W dziale tym wyróżniają się zabytki związane z działającymi od końca XIX w. towarzystwami i organizacjami kulturalnymi, sportowymi, religijnymi, cechami rzemieślniczymi oraz bractwami kurkowymi z Kościana, Śmigla, Czempinia czy Krzywinia. 

 

Drewniane naczynie o okrągłym dnie. Bok wykonany został z jednego, wygiętego kawałka drewna o gruboś Drewniane naczynie o okrągłym dnie. Bok wykonany został z jednego, wygiętego kawałka drewna o grubości 5 mm. naczynie w górnej i dolnej części wzmocnione blaszaną obejmą. Dolna obejma zachowała się w połowie długości. Obydwa pierścienie połączono czterema blaszanymi, pionowymi łącznikami. Na bokach naczynia wyżłobiono napisy ½ l / 5DR4 /5DR4