Promesa muzealna

Infomujemy, że Muzeum Regionalne w Kościanie może wystawić promesę muzeualną na ewentualne artefakty znalezione podczas inwestycji budowlanych prowadzonych na terenie powiatu kościańskiego, które objęte są obowiązkowym nadzorem archeologicznym. 
Wnioek do Muzeum musi zawierać nastepujące informacje:

  • dane teleadresowe inwestora
  • telefon lub email do archeologa/ firmy prowadzącej nadzór nad inwestycją
  • nr ewidencyjny działki
  • przedmiot inwestycji
  • dokładny adres gdzie będzie prowadzona inwestycja - miejscowość i gmina

Dodatkowo wymagane jest dostarczenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO przez wnioskodawcę oraz inwestora jeśli są to dwie różne osoby. Pełnomocnicy proszeni sa o dostarczenie stosownego dokumentu upoważniającego do reprezentacji oraz podpisanego RODO. Klauzura informacyjna jest dostepna do pobrania ponizej.

Po zakończonych badaniach archeologicznych prosimy o informację mailową do Muzeum o wynikach prac archeologicznych - czy coś zostało znalezione.

 

Pliki do pobrania