Atelier fotograficzne

W maju 2018 r. w ramach VII Kościańskiej Nocy Muzeów zaprezentowaliśmy na dużej sali w muzeum wystawę fotograficzną "Starym obiektywem". Przypomnieliśmy zwiedzającym postać czempińskiego fotografa atelierowego Wacława Skąpskiego, działającego w Kościanie na początku XX wieku oraz przedstawiliśmy współczesne fotografie Kościana autorstwa Pana Filipa Fornalika, które wykonał przy pomocy muzealnego aparatu z przełomu XIX i XX wieku.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich zwiedzających była możliwość pozowania do zdjęcia na specjalnie przygotowanym tle. Zdjęcia, które wykonał naszym zwiedzającym Pan Stefan Drobnerza przy użyciu muzealnego, przeszło stuletniego, apartatu atelierowego nawiązują swoim wyglądem do fotografii sprzed wieku. Na ich wygląd wpływ miało  wiele czynników poczynając od światła, które w danym momencie występowało na sali, poprzez czas naświetlania, ruch bądź jego brak fotografowanych osób, czy bardzo ważny etap wywoływania. Wszystko to ostatecznie miało kolosalny wpływ na ostateczny wygląd poszczególnych fotografii. Mimo wszystko uznaliśmy, że eksperyment wykonania fotografii tradycyjną techniką, przy pomocy muzealnych sprzętów za niezwykle udany, a liczba osób chcących się wówczas sfotografować tą metodą świadczyła o pozytywnym odbiorze naszej inicjatywy.

Od dzisiaj co kilka dni będziemy zamieszczać na naszej stronie po 10 zdjęć z tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że taka formama fotografii przybliży Państwu czasy sprzed przeszło stu lat.

Ku potomnym.

Chcielibyśmy aby zachowane przez nas zdjęcia, które już teraz stały się archiwalnymi, nie pozostały anonimowe. Pamiętajmy, że osoby na nich nie są anonimowe i wiemy kim one są na zdjęciu tak długo jak żyje choćby jedna osoba potrafiąca wskazać je z imienia i nazwiska na fotografii. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem - jeżeli rozpoznajecie się na tych zdjęciach to prosimy o wiadomość na nasz e-mail muzeum@koscian.pl i napisanie w niej imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzicie. Informacje te zgodnie z RODO będą wyłącznie widoczne dla Muzeum a mają służyć przyszłym badaczom, którzy mogą w przyszłości znaleźć te zdjęcia i dzięki opisowi kto na nich jest badać historię naszego miasta. 

Dziękujemy.