Misja

Misją Muzeum Regionalnego w Kościanie jest poznawanie, ochrona oraz przybliżanie współczesnym, a także przekazanie następnym pokoleniom mieszkańców Kościana i ziemi kościańskiej duchowego i materialnego dziedzictwa przeszłości.

Naszym celem jest pomoc w kształtowaniu tożsamości historycznej mieszkańców regionu oraz stworzenie nowoczesnego muzeum XXI wieku.