Archiwum wystaw

2020

Wystawy plenerowe

 • 260. „30 lat samorządności Kościana 1990-2020”.
 • 261. „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa”.
 • 262. "Tu rodziła się Solidarność”.
 • 263. „Ziemia kościańska w powstaniu wielkopolskim”.

 Wystawy multimedialne

 • 1. „2 Korpus Polski we Włoszech i kościańscy żołnierze gen. Andersa”.
 • 2. Starym obiektywem obiektywem.
 • 3. 30 lat samorządności Kościana.
 • 4. Wypoczynek nad Bałtykiem w II RP.
 • 5. Ziemia kościańska w powstaniu wielkopolskim.

2019

 • 254. Powarsztatowa wystawa prac rzeźbiarskich.
 • 255. „Ziemia kościańska w powstaniu wielkopolskim”.
 • 256. „Kościańska Policja w stulecie działalności”. 
 • 257. „Pierwsze miesiące terroru na ziemi kościańskiej  w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”.
 • 258. „Polski czyn zbrojny podczas II wojny światowej”.
 • 259. „Kościan oczami gościa” – fotografie Dariusza Żabińskiego.

2018

 • 243. Wystawa prac uczestników 3 edycji warsztatów rzeźbiarskich pod kierunkiem Mariana Malińskiego.
 • 244. Dokumenty i pamiątki związane z miejscami pamięci powstania wielkopolskiego.
 • 245. „Mundury filmowe” .
 • 246. „Starym Obiektywem”.
 • 247. „Ojcowie Niepodległości”.
 • 248. „Uroki Kościana i okolic w akwarelach Zdzisława Połącarza”.
 • 249. „Powarsztatowa wystawa prac rzeźbiarskich dzieci i młodzieży.
 • 250. „Adam Tomaszewski – życie i dzieło” .
 • 251. „Kiedy Polska była potęgą” - wystawa zbroi i uzbrojenia z XVI i XVII w.
 • 252. „Mobilne Muzeum Multimedialne”.
 • 253. „Ziemia kościańska w powstaniu wielkopolskim. W setną rocznice grudniowego zrywu” wraz z filmem multimedialnym Udział mieszkańców ziemi kościańskiej w powstaniu wielkopolskim  – wystawa w związku z 100. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego.

2017

 • 235. „Bohaterowie 1918-1919 r. wraz z pokojem zagadek” – wystawa stała.
 • 236.  „Wielkopolska tu warto być, to warto zobaczyć” - fotografie Karola Budzińskiego.
 • 237. „225 lat Orderu Wojennego Virtuti Militarii”.
 • 238. „Park krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w fotografiach Marka Chwistka”.
 • 239. „Projekt PKS 070707 – 10 lat później od 7.07.
 • 240. Kościańska Konspiracja Wojskowa 1939-1945.
 • 241. Dzieje szabli polskiej.
 • 242. „Piękno jest w Nas”.

2016

 • 225. „100 lecie Wielkiej Wojny”.
 • 226. „Kronikarze piszą… Chrzest Polski”.
 • 227. „160-lecie kolejnictwa na ziemi kościańskiej”.
 • 228. „Materiały archiwalne do dziejów miasta Kościana”.
 • 229. „25 lat partnerskiej współpracy gmin Alzey i Kościan.
 • 230. „110. rocznica strajków szkolnych na ziemi kościańskiej”.
 • 231. „Dwory pałace i Zamki Wielkopolski w rysunkach dr. Stefana Welbela”.
 • 232. „Dzieje Polski pędzlem i dłutem. Od chrztu do niepodległości”.  
 • 233. „Rekwizyty z filmu Karbala”.
 • 234. „150 lat kółek rolniczych na ziemi kościańskiej”.

2015

 • 224. Szopki Bożonarodzeniowe.
 • 223. Orły Polskie w płaskorzeźbach.
 • 222. Kościół św. Krzyża.
 • 221. Kościan 2000. Portret zbiorowy.
 • 220. Światło Toskanii i Prowansji - wystawa malarska Małgorzaty Bramińskiej.
 • 219. Pradzieje w dziejach Ziemi Kościańskiej.
 • 218. Powiat Kościański w XVI w.
 • 217. Prezentacja pasji wszelakich.
 • 216. Ptaki Ziemi Kościańskiej w obiektywie Jacka Olejniczaka.
 • 215. Z dziejów Policji Państwowej 1919-1939.
 • 214. Powstanie Wielkopolskie w grafice.
 • 213. Multimedialna historia miasta Kościana.
 • 212. Płk Franciszek Rataj uczestnik trzech powstań

2014

 • 211. Płk Franciszek Rataj uczestnik trzech powstań
 • 210. Wystawa prac Stefana Becha
 • 209. Wielkopolskie lotnictwo wojskowe 1919-1921
 • 208. Melchior Wańkowicz, panorama losu pisarza w 40. rocznicę śmierci (1974-2014)
 • 207. Pierwsze ofiary hitlerowskiego terroru na Ziemi kościańskiej w 1939 r.
 • 206.Nadmorskie letniska i kurorty w II RP
 • 205."50 lat minęło. Kościan w 1964".
 • 204."Królewskie miasto Kościan" wraz z "Dioramą miasta Kościana z pocz. XVII wieku" - wystawa stała.
 • 203. "2. Korpus Polski we Włoszech i kościańscy żołnierze generała Andersa" - wystawa z okazji 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
 • 202. "Co roku rykowisko" - wystawa fotografii Andrzeja Wierzbieńca.
 • 201. Rezerwa Skautowa.

2013

 • 200. Zbroje i uzbrojenie z XVI i XVII w.
 • 199. "Zespół Niezwykły" - malarstwo osób z zespołem Downa.
 • 198. Pastele i grafiki Grzegorza Pawlaka.
 • 197. Dezydery Chłapowski - żołnierz, rolnik patriota - wystawa okolicznościowa.
 • 196. Barwy Ziemi Kościańskiej - malarstwo Małgorzaty Bramińskiej.
 • 195. Piękno świata i światła - malarstwo Kirill Datsouk.
 • 194. Niezwykły Tajwan.
 • 193. Historia Kościańskich Wodociągów.
 • 192. Kopia Mistrza.
 • 191. Trawersy - wystawa malarstwa Anny Marii Kramm.
 • 190. Udział mieszkańców Ziemi Kościańskiej w powstaniu styczniowym.
 • 189. Fabryka Likierów i Wódek Wawrzyńca Czajki.
 • 188. Statystyka w Wielkopolsce.

2012

 • 187. Pokonkursowa wystawa prac plastycznych V Wielkopolskiego  Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
 • 186. Gen. Stanisław Maczek i jego Kościańscy pancerniacy.
 • 185. Dr Henryk Florkowski -Izba pamięci.
 • 184. Morawscy w służbie Ojczyzny.
 • 183. Błogosławiony Jan Paweł II w fotografii Adama Bujaka.
 • 182. Wenus Lodowa czyli Prefiguracje artystyczne.
 • 181. Wyprawa Niesłychana Benedykta i Jana.
 • 180. "Lotnicze spojrzenie na Ziemię Kościańską w czterech porach roku".
 • 179. Epoka Napoleona.
 • 177. "Ludzie konspiracji w południowo - zachodniej Wielkopolsce".
 • 178. Wypędzeni 1939.
 • 176. Leonard Durczykiewicz z Czempinia - fotograf wielkopolskiego ziemiaństwa i Ziemi Kościańskiej.

2011

 • 175. Kościańscy Skauci (wystawa w budynku Urzędu Miejskiego w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego) 
 • 174. 13 grudnia 1981 w Kościanie i Ziemi Kościańskiej. (wystawa przed Ratuszem w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego)  
 • 173. Poczet królów i książąt polskich na monetach, medalach i w grafice.
 • 172. „Spoza wczoraj”. Życie codzienne i świąteczne mieszkańców Kościana i Ziemi Kościańskiej na fot. z rodzinnych albumów.
 • 171. W krainie ptaków Dezyderego Chłapowskiego – wystawa fotograficzno- przyrodnicza.
 • 170. Droga na Ołtarze Kościoła i od Lolka i Karolka do Jana Pawła II.

2010

 • 169. Ziemia w malarstwie polskim. Ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie.
 • 168. Drzewa Ziemi Kościańskiej. Krzysztof Borkowski – fotografia.
 • 167. Dwie rocznice 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i 110 rocznica pierwszego wydania powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy” – we współpracy z Muzeum Literackim H. Sienkiewicza w Poznaniu.
 • 166. Zwierzęta na monetach i banknotach państw świata – ze zbiorów Zygmunta Pniewskiego.
 • 165. Wanda Gostyńska, Maria Nowicka. MALARSTWO.
 • 164. Broń strzelecka na przestrzeni wieków – we współpracy z Bractwo. Rycerskie Kasztelania Krzywińska, Poznański Regiment Odprzodowy.
 • 163. Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń – we współpracy z IPN Poznań.

2009

 • 162. "Inny świat jest tu" II Przeg. Twórczości Plast. Osób Niepełnosprawnych.
 • 161. Ziemia Kościańska na starych pocztówkach.
 • 160. Wojenny czas. Lata hitlerowskiej okupacji na Ziemi Kościańskiej.
 • 159. 60-lecie Koła Łowieckiego nr 11 „Knieja” w Kościanie.
 • 158. "A to Kościan właśnie" - wystawa prac przedszkolaków z Przedszkola nr 2.
 • 157. Dzieje Nadleśnictwa Żegrowo w fotografii.
 • 156. Wielkopolska u drzwi II Rzeczypospolitej.

2008

 • 155. Fotografie powstańców wielkopolskich z terenu byłego powiatu kościańskiego.
 • 154. „Inny świat jest tu” – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie.
 • 153. Kościan na starych pocztówkach.
 • 152. „Pielgrzymki Polskie” Jan Paweł II w fotografii Adama Bujaka.
 • 151. Pejzaże Ziemi Kościańskiej - Malarstwo Grażyny Dziedzic.
 • 150. Nasze impresje z podróży po Europie - malartwo Szulców i Szelągowskich.

2007

 • 149. Wielkopolska w cieniu WRON-y - we współpracy z IPN Poznań.
 • 148. Uroki Wielkopolski - Zdzisław Połącarz - malarstwo.
 • 147. Kościoły i kaplice Ziemi Kościańskiej - Zbigniew Garsztka - fotografia.
 • 146. Piękno ukryte w kamieniu - Zygmunt Pniewski - fotografia.
 • 145. Żywe Muzeum - życie codzienne rycerstwa w średniowieczu.
 • 144. Obraz wroga w propagandzie PRL - we współpracy z IPN Łódź.

2006

 • 143. Malarstwo polskie XIX – XX w. - ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie.
 • 142. „25 lat minęło…” - historia muzeum na kartach kroniki.
 • 141. Od szkicu do obrazu - Włodzimierz Tetmajer i jego Bronowice.
 • 140. Malarstwo Zofii Garbaczewskiej-Pawlikowskiej.
 • 139. Dr med. Henryk Florkowski - lekarz, społecznik, regionalista.
 • 138. PKS050505 - fotografia.

2005

 • 137. PRL - tak daleko, tak blisko - we współpracy z IPN Poznań.
 • 136. Poplenerowa wystawa malarstwa Zgliniec 2004 i Osieczna 2005 r.
 • 135. Kościan i Ziemia Kościańska - podróż przez wieki.
 • 134. Dęby rogalińskie - Zygmunt Pniewski – fotografia.
 • 133. A mury runą.... Polska droga do wolności i demokracji 1956 - 1989.
 • 132. Piękno w kościołach ukryte - Zbigniew Garsztka – fotografia.
 • 131. Wystawa prac plastycznych uczniów ZSS nr 5 w Kościanie.

2004

 • 130. Grzegorz Pawlak - malarstwo.
 • 129. Światło na manowcach - Marek Chwistek - fotografia.
 • 128 „Zwyczajny” resort. Ludzie i metody „bezpieki” 1944-1956.
 • 127. Kościan z lotu ptaka - Zbigniew Tomczak- fotografia lotnicza.
 • 126. V wieków jazdy węgierskiej - we współpracy z Instytutem Węgierskim.
 • 125. Techniki w malarstwie - we współpracy z ASP Wrocław.

2003

 • 124. Sowieckie piekło - we współpracy z IPN Poznań.
 • 123. Akwarele Zbigniewa Łukowiaka.
 • 122. Zgliniec 2002 i 2003 - wystawa poplenerowa malarstwa.
 • 121. Spojrzenia - fotografie Marek Chwistek i Wiesław Stępień.
 • 120. W kręgu kolorów - we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu.
 • 119. 90-lecie klubu piłkarskiego w Kościanie.
 • 118. Malarstwo Jacka Jarczewskiego z Rawicza.
 • 117. Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce - we współpracy z IPN Poznań.

2002

 • 116. Rzeźba Jerzego Sowijaka z Bukówca Górnego.
 • 115. Kościan-Kiełczewo-Bruszczewo - spojrzenia w przeszłość.
 • 114. Schizofrenia otwórzcie drzwi - twórczość chorych.
 • 113. Rzeźba i malarstwo Macieja Szymczaka ze Starego Lubosza.
 • 112. Kościan w objęciach Obry - fotografie Zygmunta Pniewskiego.
 • 111. Sztuka Czarnej Afryki - we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
 • 110. Stan wojenny spojrzenie po dwudziestu latach - we współpracy z IPN.
 • 109. Nikifor i inni.

2001

 • 108. Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi.
 • 107. Gryżynka 2000 i Zgliniec 2001 - wystawa poplenerowa malarstwa.
 • 106. Oparł się wichrowi - twórczość Mariana Malińskiego.
 • 105. Góry w malarstwie - we współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie.
 • 104. Pocztówki opowiadają historię - wystawa z okazji 20 rocznicy powołania Muzeum.
 • 103. Jesteśmy - prace plastyczne MSZ w Kościanie.

2000

 • 102. Kościan - portret zbiorowy - Andrzej Piotr Florkowski - fotografia.
 • 101. Racot na Igrzyskach Olimpijskich.
 • 100. 20 lat Solidarności.
 • 99. Pieniądz papierowy na ziemiach polskich oraz pieniądz zastępczy Wielkopolski.
 • 98. Cztery pory roku w malarstwie - ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie.
 • 97. Wystawa dzieł sztuki artystów z gmin bliźniaczych miasta Alzey.
 • 96. Kościan przez wieki.
 • 95. Rogaliński Park Krajobrazowy „Przemijanie”.
 • 94. Miłość-Radość-Serce.
 • 93. Jan Paweł II i tematyka sakralna w ekslibrisie.

1999

 • 92. Dawne kartki bożonarodzeniowe i noworoczne - ze zbiorów Stefana Anioły.
 • 91. Malarstwo Grażyny Dziedzic.
 • 90. Gryżynka 1998 i 1999 - poplenerowa wystawa prac plastycznych.
 • 89. 55 lat temu daleko od frontu - Ziemia Kościańska w fotografii.
 • 88. Na biedruskim stepie.
 • 87. Kościan i Kościaniacy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

1998

 • 82. Gryżynka 1997 - poplenerowa wystawa malarstwa.
 • 83. Czar starej pocztówki.
 • 84. Z dziejów miasta Kościana i Ziemi Kościańskiej.
 • 85. Z dziejów partnerskiego miasta Alzey.
 • 86. Twórczość plastyczna Kazimierza Bąka - malarstwo, ceramika.

1997

 • 81. Malarstwo na jedwabiu Anny Hryniewicz.
 • 80. Ziemia Kościańska w malarstwie i grafice.
 • 79. Co zagraża środowisku naturalnemu?
 • 78. Kurkowe Bractwa Strzeleckie na tle dziejów miasta Kościana.
 • 77. Kościan. Przeżyta historia 1939-1945.
 • 76. Malarstwo Anny Kram-Tołłoczko.
 • 75. Sejm i Senat w fotografii Zbigniewa Kulaka.
 • 74. Gryżynka 1995 i 1996 - poplenerowa wystawa malarstwa.
 • 73. Otwórzmy serca - prace plastyczne uczniów ZSS w Kościanie.

1996

 • 72. Orły polskie w płaskorzeźbach Henryka Zięby.
 • 71. Twórczość L. Wyczółkowskiego – malarstwo, rysunek, grafika.
 • 70. Ptaki w akwareli Albina Łąckiego.
 • 69. 35 lat TMZK – publikacje o regionie.
 • 68. Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu poprzez wieki.
 • 67. Popatrz - jestem – prace plastyczne uczniów SP nr 5.

1995

 • 66. Katyń w obiektywie Zbigniewa Garsztki.
 • 65. 15 lat „Solidarności” w województwie leszczyńskim.
 • 64. Czyn zbrojny Kościaniaków 1918-1921 i 1939-1945.
 • 63. Tradycje Kurkowych Bractw Strzeleckich na Ziemi Kościańskiej.
 • 62. Z dziejów miasta Kościana - wystawa stała.
 • 61. Poplenerowa wystawa malarstwa Gryżynka 1994.
 • 60. Ja Tobie, Ty mnie - prace plastyczne uczniów SP nr 5.

1994

 • 59. 45 lat Koła Łowieckiego „Knieja” w Śmiglu (1949-1994).
 • 58. Natenczas Wojski chwycił róg ... - myśliwskie instrumenty muzyczne.
 • 57. Rzemiosło i etnografia Ziemi Kościańskiej.
 • 56. Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

1993

 • 55. Kościan na starej pocztówce i fotografii.
 • 54. Monety na znaczkach z kolekcji Henryka Pruchniewskiego z Mosiny.
 • 53. Z dziejów Kościana.
 • 52. Dla mnie, dla Ciebie, dla Was - prace dzieci z SP nr 5.
 • 51. Od denara do złotówki - wystawa numizmatyczna.
 • 50. 100 lat psychiatrii kościańskiej.
 • 49. Architektura nowych kościołów w Polsce - fot. Andrzej Mroczek.
 • 48. Poplenerowa wystawa malarstwa Gryżynka 1992.

1992

 • 47. Odznaki i proporczyki turystyczne ze zbiorów S. Tylewicza.
 • 46. 200 lat Orderu Virtuti Militari.
 • 45. Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” na Ziemi Kościańskiej.
 • 44. Z dziejów Kościana.
 • 43. Poplenerowa wystawa malarstwa Gryżynka 1991.

1991

 • 42. Eksponaty przekazane z Izby Regionalnej SP w Racocie.
 • 41. Uzbrojenie i umundurowanie Wojska Polskiego od 1914 r.
 • 40. Sami sobie - prace dzieci z SP nr 5 w Kościanie.
 • 39. Motyle krajowe i egzotyczne z kolekcji Sylwestra Tylewicza z Leszna.
 • 38. Tatarzy syberyjscy ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie.
 • 37. Kurkowe Bractwa Strzeleckie na Ziemi Kościańskiej.
 • 36. Poplenerowa wystawa malarstwa Gryżynka 1990.
 • 35. Z przeszłości Ziemi Kościańskiej.

1990

 • 34. Pamięci Kościaniaków - żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej.
 • 33. Z najdawniejszych dziejów Ziemi Kościańskiej - ekspozycja archeologiczna.
 • 32. My też potrafimy - prace dzieci ze SP nr 5 w Kościanie.
 • 31. Solidarność 1980-1990.
 • 30. Kościół katolicki na Ziemi Kościańskiej.
 • 29. Ważniejsze nabytki muzeum w latach 1983-1989.
 • 28. Poplenerowa wystawa malarstwa Gryżynka 1989.
 • 27. Militaria w zbiorach Muzeum Regionalnego w Kościanie.

1989

 • 26. Gen. broni Józef Dowbor-Muśnicki - dokumenty, fotografie.
 • 25. Poczta polskich obozów jenieckich 1939-1945.
 • 24. Monety i medale polskie.
 • 23. Zachariasz Adamczak - malarstwo, grafika.
 • 22. Poplenerowa wystawa malarstwa Gryżynka 1988.

1988

 • 21. Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.
 • 20. Wczesne ludy rolnicze na Ziemi Kościańskiej.
 • 19. Pastele Grzegorza Pawlaka.
 • 18. Z przeszłości Ziemi Kościańskiej.
 • 17. Krajobraz zimowy w malarstwie polskim.

1985

 • 16. Sześć wieków medycyny kościańskiej.

1984

 • 15. Ziemia Kościańska w latach 1939-1945.
 • 14. Ks. dr Józef Surzyński (1851-1919) - kompozytor i muzykolog.
 • 13. Kościan w Polsce Ludowej.
 • 12. Wyzwolenie 1945.
 • 11. 65 rocznica Powstania Wielkopolskiego.

1983

 • 10. Malarstwo Jerzego Jurgi.
 • 9. 90 lat psychiatrii kościańskiej.
 • 8. Najdawniejsze dzieje Ziemi Kościańskiej - I wystawa stała.
 • 7. Twórczość Wiktora Pawlikowskiego.
 • 6. Ważniejsze nabytki muzeum w latach 1981-1982.

1982

 • 5. 100-lecie polskiego ruchu robotniczego.
 • 4. Folklor muzyczny Ziemi Kościańskiej.
 • 3. Idee narodowe i patriotyczne w historii ruchu śpiewaczego.
 • 2. Harcerstwo kościańskie w latach 1919-1982.
 • 1. Stefan Bech - grafik i malarz kościański.