Archeologia

Z blisko 100 wpisanych do ksiąg obiektów archeologicznych najstarsze pochodzą z okresu neolitu sprzed 5 tys. lat i są nimi kamienne toporki. Duży zasób stanowią obiekty ceramiczne z okresu kultury łużyckiej, wyroby z kości zwierzęcych, ozdobne zapinki i szpile z brązu oraz inne jak chociażby datowane na średniowiecze kafle piecowe i wyroby ciesielskie i kowalskie. Ciekawostką jest dwustronna gliniana matryca do zdobienia tkanin i płócien.

 

Naczynie ceramiczne koloru ciemnoszarego, z okresu kultury łużyckiej (ok. 1300 r. p.n.e.) w kształci Naczynie ceramiczne koloru ciemnoszarego, z okresu kultury łużyckiej (ok. 1300 r. p.n.e.) w kształcie lekko pochylonego do przodu ptaka.