Zakres działalności

Muzeum upowszechnia wiedzę z zakresu historii i współczesności miasta Kościana i historycznej ziemi kościańskiej. Gromadzi, udostępnia, i trwale chroni zbiory od czasów najdawniejszych aż do współczesnych z zakresu: historii, archeologii, militariów, sztuki, etnografii, numizmatyki, filokartystyki, kartografii, i fotografii. 

Terenem działania muzeum jest obszar umownie nazywany ziemią kościańską, który obejmuje granice dawnego powiatu kościańskiego, określonego administracyjnie po 1945 r., a zlikwidowanego w 1975 r. Jest to obszar obejmujący miasta i gminy: Kościan, Krzywiń, Śmigiel, Czempiń, Kamieniec i Wielichowo oraz częściowo gm. Przemęt.