Escape room

Escape Room już jest dostępny. Zapisy pod nr 608 147 409

Escape room jest częścią ekspozycji stałej "Bohaterowie 1918-1919 roku". Pozwala on poczuć klimat wydarzeń z grudnia 1918 r. w Kościanie. Jego wystrój oraz znajdujące się w nim rekwizyty pozwalają wcielić się w rolę zakonspirowanego członka Rezerwy Skautowej. Głównym zadaniem jest wydostanie się z pomieszczenia poprzez rozwiązanie znajdujących się w nim zagadek i znalezienie kluczy do wyjścia. Każda z przygotowanych misji nawiązuje swoją fabułą w bardziej lub mniej swobodny sposób do wydarzeń z grudnia 1918 r. Pokój przeznaczony jest dla 2-5 osobowych grup w różnym wieku i pozwala na przeprowadzenie kilku niezależnych od siebie misji – od najłatwiejszej 15 minutowej dla dzieci, standardowej 60 minutowej misji dla każdego oraz ponad godzinnej dla zaprawionych w ucieczkach zawodników. Udział w zabawie jest bezpłatny i wymaga jedynie wcześniejszego telefonicznego lub osobistego ustalenia terminu wizyty. Pokój dostępny jest w godzinach pracy Muzeum.