"Józef Dowbór-Muśnicki" - wystawa czasowa

Zapraszamy na wystawę czasową poświęconą osobie Józefa Dowbora-Muśnickiego, naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego. Ekspozycja przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu w ramach projektu wystawienniczego Biografie Elementarne IPN. Dostępna na Placu Wolności 19 grudnia 2022 roku do połowy stycznia 2023 roku.

Na planszach wystawy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące życia i działalności Józefa Dowbor-Muśnickiego. W ramach wprowadzenia ukazano jego dom rodzinny oraz naukę w rosyjskim gimnazjum w Radomiu. Na kolejnych planszach uwypuklono  karierą w wojsku rosyjskim, a także wpływ rewolucji w Rosji na zaangażowanie się Dowbor-Muśnickiego w polską sprawę narodową w postaci utworzenia i dowodzenia I Korpusem Polskim. Plansze zamykające natomiast ukazują Dowbor-Muśnickiego jako dowódcę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i twórcę Wojsk Wielkopolskich, a także ojca i – żyjącego z dala od politycznego zgiełku – gospodarza majątku Batorowo pod Poznaniem.

Autor wystawy: Marcin Podemski

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Koncepcja plastyczna: dr Karolina Zielazek-Szeska

Korekta: Ilona Kaczmarek

Recenzja: dr hab. Marek Gałęzowski, dr Rafał Sierchuła

 

Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Muzeum Powstańców Wielkopolskich       w Lusowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), Biblioteki Narodowej (POLONA), Wikimedii Commons, Wojskowego Biura Historycznego oraz ze zbiorów prywatnych Michała Krzyżaniaka i Rafała Sierchuły.

Widok na plansze o Józefie Dowborze-Muśnickim

Widok na plansze o Józefie Dowborze-Muśnickim

Widok na plansze o Józefie Dowborze-Muśnickim

Widok na plansze o Józefie Dowborze-Muśnickim

Widok na plansze o Józefie Dowborze-Muśnickim