Początek okupacji Kościana

Początek okupacji Kościana

7 września 1939 roku do Kościana wjechał zmotoryzowany oddział Wehrmachtu z mjr Hansem Scheffnerem na czele. Feliksa Makowskiego mianowano komisarycznym burmistrzem miasta, z zadaniem zorganizowania robotników do naprawy mostów dla maszerującej armii niemieckiej. 

Następnego dnia władze w mieście przejęło niemieckie wojsko. Nowym, tymczasowym burmistrzem został właściciel i nauczyciel szkoły niemieckiej Wilhelm Heinze a wojennym komendantem - Oberleutnant Otto Sinz.

Dla mieszkańców okupowanego "Kosten" rozpoczął się najcięższy i najkrwawszy po "potopie szwedzkim" okres w historii. 

Remont jednego z mostów na Obrze w 1939 r. Remont jednego z mostów na Obrze w 1939 r.

Wysadzony most na Obrze przez wycofujące się we wrześniu 1939 r. oddziały polskie Wysadzony most na Obrze przez wycofujące się we wrześniu 1939 r. oddziały polskie

Usuwanie zniszczonych fragmentów mostu na Obrze w 1939 r. Usuwanie zniszczonych fragmentów mostu na Obrze w 1939 r.