Dzisiaj jest 6 Maja 2021, Czwartek, imieniny obchodzą:
sprawdź prognozę dla Kościana

Zakres działalności

Zakres działalności:

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 1996 o muzeach – Dz. U. nr 5 z 20 I 1997, oraz Rozdziałem II Statutu Muzeum Regionalnego im. dr Henryka Florkowskiego w Kościanie z 15 maja 2014 roku.

Muzeum jest jednostką organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, głównie o charakterze regionalnym, kształtowanie wrażliwości poznawczej.

Cele te muzeum realizuje w szczególności przez:

1. gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie;
2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
3. przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4. zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5. urządzanie wystaw;

6. organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych;
7. prowadzenie działalności edukacyjnej;8. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

9. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

10. prowadzenie działalności wydawniczej.

Terenem działania muzeum jest obszar dawnego powiatu kościańskiego, określony administracyjnie po 1945 r., a zlikwidowany w 1975 r.
Jest to obszar obejmujący miasta i gminy Kościan, Krzywiń, Śmigiel i częściowo gm. Przemęt oraz  miasta i gminy Czempiń, Kamieniec i Wielichowo. Teren ten umownie nazywa się ziemią kościańską.

Pliki do pobrania
Ustawa o Muzeach
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa o ochronie dóbr kultury
Statut Muzeum Regionalnego w Kościanie